WSNP (SCHULDSANERING)

Je bent hier:

WSNP (SCHULDSANERING)

  • hoger beroep
  • afwijzing toelating schuldsanering
  • tussentijdse beëindiging

Door omstandigheden kan het gebeuren dat er schulden ontstaan. Wanneer de schuldenlast te groot wordt, bestaat de mogelijkheid om via een schuldsaneringstraject weer een nieuwe start te maken. Het traject van de wettelijke schuldsanering is niet eenvoudig. In het geval de rechtbank een verzoek tot toelating tot de WSNP afwijst of het traject tussentijds beëindigt, kunt u hiertegen binnen 8 dagen in hoger beroep gaan. Niet alleen spoed, maar ook expertise is geboden om het schuldsaneringstraject alsnog met succes te kunnen doorlopen. Eén van onze advocaten heeft inmiddels een gedegen ervaring opgebouwd in het behandelen van WSNP-zaken in hoger beroep.

ONZE SPECIALISTEN OP HET WSNP (SCHULDSANERING) IS: