PSYCHIATRISCH PATIËNTENRECHT

Je bent hier:

PSYCHIATRISCH PATIËNTENRECHT

  • gedwongen opname
  • rechterlijke machtiging
  • inbewaringstelling

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Op grond van de wetten kunnen patiënten tegen hun wil gedwongen worden opgenomen. Door een dergelijke maatregel worden vaak kwetsbare patiënten in verregaande maten van hun vrijheid beroofd. Mensen die gedwongen worden opgenomen kunnen vanwege hun geestesstoornis vaak niet voor hun eigen belangen opkomen. Het is daarom van wezenlijk belang dat deze groep van adequate rechtsbijstand wordt voorzien. De in het psychiatrisch patiëntenrecht gespecialiseerde advocaat houdt toezicht op de regels, probeert een opname te voorkomen of bepleit het ontslag van de patiënt.

Een opname op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang kan door middel van verschillende procedures. Op het moment dat mensen gedwongen zijn opgenomen, is een zorgplan verplicht.

Tijdens de opname kan de psychiater besluiten maatregelen toe te passen of dwangmedicatie toe te passen om het gevaar (ernstig nadeel) af te wenden. Deze besluiten zijn onderworpen aan strenge regelgeving.

ONZE SPECIALISTEN OP HET PSYCHIATRISCH PATIËNTENRECHT ZIJN:

Vorige
Volgende