KOSTEN

Je bent hier:

KOSTEN

Goede rechtsbijstand hoeft niet duur te zijn. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare advocaat. Dit komt niet alleen tot uiting in onze tarieven maar ook in het feit dat wij als eerste zullen onderzoeken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw kosten door een rechtsbijstandsverzekeraar of vanuit de gefinancierde rechtsbijstand.

RECHTSBIJSTAND VERZEKERD

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan bekijken wij uiteraard samen met u of uw rechtsbijstandverzekering de kosten van uw advocaat betaalt. Weet dat u het recht heeft om (in procedures) uw eigen advocaat te kiezen. Als Venlex Advocaten helpen wij u graag bij het overleg met uw rechtsbijstandverzekering over de vergoeding van onze kosten.

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND

Afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Samen met u bekijken wij of u voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komt. En natuurlijk vragen wij voor u deze toevoeging aan.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dient u in veel gevallen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het soort zaak. Wij bespreken vooraf met u wat de eigen bijdrage (waarschijnlijk) gaat worden zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan. Om een overzicht te krijgen van de mogelijke eigen bijdrage verwijzen wij naar onderstaand schema. Voor alle duidelijkheid, bepalend is in de regel het inkomen 2 jaar voor het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd.

  • Link naar website: rvr.org (inkomensnormen)

Tot slot bekijken wij altijd nog met u of u mogelijk in aanmerking komt voor korting op de eigen bijdrage, een lagere of zelfs helemaal geen eigen bijdrage, bijvoorbeeld als op u een schuldsaneringsregeling van toepassing is.

En natuurlijk kunt u er op vertrouwen dat u – ook in het geval van gefinancierde rechtsbijstand – de optimale service en bijstand van Venlex Advocaten krijgt. Een goede advocaat hoeft namelijk niet duur te zijn.

BIJZONDERE BIJSTAND

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en hebt u een minimum inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand via de gemeente. Samen met u bekijken wij of u hiervoor in aanmerking komt en zo nodig vragen wij dit ook voor u aan.

TARIEVEN

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding van uw kosten door een rechtsbijstandsverzekeraar of vanuit de gefinancierde rechtsbijstand, zullen onze werkzaamheden periodiek bij u in rekening worden gebracht, conform een vooraf overeengekomen uurtarief. Transparantie en duidelijkheid voor onze klanten staan daarbij voorop.

Omdat wij onze kosten laag houden, kunnen wij hoogstaande juridische bijstand bieden voor een redelijk uurtarief. Het basistarief dat wij hanteren bedraagt € 175,00 per uur, exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten (griffierecht, deurwaarderskosten). Afhankelijk van het belang van de zaak of de omstandigheden van het geval, kunnen individuele afspraken worden gemaakt over een afwijkend uurtarief.

Daarnaast is het mogelijk om – afhankelijk van de aard van de zaak – een afspraak te maken voor een vaste prijs. Graag bespreken wij met u in een eerste gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.