HUURRECHT

Je bent hier:

HUURRECHT

  • Huurachterstand
  • Gebreken
  • Beëindiging huur van woonruimte
  • Geschil over huurrecht na beëindiging relatie;

Het huurrecht is een verzamelterm voor alle regels op het gebied van huur. Bent u een huurder of een verhuurder, dan heeft u te maken met het huurrecht.

Binnen het huurrecht gelden verschillende huurregimes:

  • Huur van woonruimte;
  • Huur van bedrijfsruimte (artikel 7:290 BW);
  • Huur van overige bedrijfsruimte (artikel 7:230a BW).

De regels op het gebied van woonruimte zijn van dwingend recht. Een huurovereenkomst van woonruimte kan op verschillende manieren eindigen: van rechtswege, door opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden. Een huurder geniet huurbescherming. Bij de beëindiging van de huur van woonruimte gelden strenge regels. Relevant is onder meer de ingangsdatum van de huurovereenkomst en om welke reden de huurovereenkomst wordt beëindigd. Wilt u de huur van woonruimte beëindigen of bent u het niet eens met een beëindiging door uw verhuurder, laat u zich dan goed adviseren door onze huurrecht specialiste.

Andere onderwerpen die vaak aan de orde komen bij de huur van woonruimte zijn verzoeken tot medehuur of woningruil, gebreken, onderhoud, onderhuur, etc.

Onder bedrijfsruimte (7:290 BW) vallen bijvoorbeeld winkels en horeca. Het gaat over bedrijfsruimte met een publiekrechtelijk lokaal. Bij 290-bedrijfsruimte gelden strenge regels. Partijen kunnen slechts in beperkte mate afwijken van de wettelijke regels.

Onder overige bedrijfsruimte valt de huur van bijvoorbeeld een kantoorruimte of een garagebox. Er is in dit geval sprake van een minder streng huurregime. Beëindiging is eenvoudiger en kan door opzegging. Een huurder geniet wel ontruimingsbescherming. Binnen twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd, kan de huurder een verzoekschrift indienen tegen de ontruiming bij de rechter. De rechter kan bepalen dat een huurder nog hoogstens drie maal één jaar het gehuurde kan gebruiken.

ONZE SPECIALIST OP HET HUURRECHT IS: