CIVIELRECHT

Je bent hier:

CIVIELRECHT

  • incasso
  • wanprestatie
  • contracten

Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Het is de verzamelterm voor de regels die gelden tussen burgers onderling, bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Koopt u een product en blijkt deze niet te werken, heeft u een geschil met uw buurman of heeft u als bedrijf een klant die de factuur niet betaalt, dan heeft u te maken met civiel recht. Wij kunnen u helpen uw probleem op te lossen.

Kortom heeft u een geschil of vraag op het gebied van bijvoorbeeld contractenrecht, geldvorderingen, incasso of consumentenrecht, neemt u dan contact met ons op.

ONZE SPECIALIST OP HET CIVIELRECHT IS: